Paikallisliikenteen asiakaskysely

Kyselyn avulla kaupunkilaisilla on mahdollisuus antaa palautetta paikallisliikenteen toimivuudesta, toteutetuista uudistuksista ja ennen kaikkea osallistua paikallisliikenteen jatkokehitykseen. Monet jo toteutetut uudistuksetkin ovat perustuneet aiempien kyselyjen kautta saatuun palautteeseen.
Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kolme kappaletta 30 päivän Jouko -matkakorttia tai vastaava arvolippua.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille