En del av följande läroanstalters notiser kan läsas utan inloggning:

Kimpisen lukio

Lappeenrannan Lyseon lukio

Vad är Wilma?

Wilma är läroanstaltens www-anslutning. Denna Wilma-licens ägs av Lappeenrannan hyvinvointi- ja sivistyspalvelut.

I Wilma kan studerande göra kursval, uppfölja sina prestationer, läsa notiser och kommunicera med lärare.

I Wilma kan lärare mata in vitsord och frånvaro, uppdatera personuppgifter och kommunicera med studerande och vårdnadshavare.

Vårdnadshavare kan via Wilma följa upp och reda ut studerandens frånvaron, kommunicera med lärare via intern post, och läsa skolans notiser.

Wilma används också av läroanstaltens personal, ledning och arbetsplatshandledare.

Logga in i Wilma genom att skriva in ditt användarnamn och lösenord i fälten till höger. Klicka sedan på Logga in -knappen.

Ofta ställda frågor

Vårdnadshavarens Wilma funktioner

Skapa personligt användarnamn

Använda nyckelkod och förena användarnamn, steg för steg

Har du glömt ditt lösenord?

Ifall din e-postadress finns i läroanstaltens kännedom, kan du återställa lösenordet själv.

I andra problemsituationer kontakta läroanstalten.

Wilma 2.34.42.1 © 2000-2024 Visma Lisenssit

Visma och Visma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma AS. Wilma och Wilma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma Aquila Ab. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.